Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O deťoch a rodičoch
O deťoch a rodičoch

Rodičia majú rešpektovať a podporovať povolanie svojich detí.

Majú mať na pamäti a učiť svoje deti, že prvotným povolaním kresťana
je nasledovať Ježiša Krista.

 

KKC

ZDZhZ