Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ako sa Ježiš modlí
Ako sa Ježiš modlí

Ježiš sa modlí aj za nás, namiesto nás a v náš prospech.

Všetky naše prosby boli raz navždy pojaté do jeho výkriku na kríži a Otec ich vypočul v jeho vzkriesení.
Preto sa za nás neprestáva prihovárať u Otca.

Ak je naša modlitba pevne spojená s Ježišovou modlitbou, a to v dôvere a so synovskou odvahou, dostaneme všetko,
o čo prosíme v jeho mene, a to oveľa viac ako tú alebo onú vec: samého Svätého Ducha, v ktorom sú všetky dary.

 

KKC

                                            L.Záborský - "Kristus sa modlí"

MDlmN