Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv- O láske
O láske

Prišiel sám Pán, učiteľ lásky, naplnený láskou, „rozhodil po zemi slovo“, ako bolo o ňom predpovedané, a ukázal, že v dvoch prikázaniach lásky spočíva zákon i proroci.

Uvažujte so mnou, bratia, aké dve prikázania sú to. Veď vám musia byť veľmi známe. Nemôžu vám prísť na myseľ len vtedy, keď vám ich pripomíname; ony nesmú nikdy vymiznúť z vašich sŕdc. Neprestajne myslite na to, že treba milovať Boha i blížneho: „Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou a blížneho ako seba samého.“

Na toto treba ustavične myslieť, o tomto treba rozjímať, toto treba dodržiavať, uskutočňovať, plniť. V poradí uloženia príkazu je prvá láska k Bohu. Láska k blížnemu je zasa prvá v poriadku uskutočňovania. Lebo ten, čo ti nariadil lásku v dvoch prikázaniach, neodporúčal ti najprv blížneho a Boha až potom, ale najprv Boha a potom blížneho.

Lenže ty, pretože Boha ešte nevidíš, láskou k blížnemu si zasluhuješ, že ho raz budeš vidieť; láskou k blížnemu si očisťuješ zrak, aby si mohol vidieť Boha, ako to jasne hovorí Ján: „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“

Žiada sa od teba: Miluj Boha. Ak ty mi povieš: Ukáž mi toho, koho mám milovať, čo iné ti mám odpovedať než to, čo hovorí sám Ján: „Boha nikto nikdy nevidel“? Ale aby si si nemyslel, že Boha vonkoncom nemôžeš vidieť, hovorí: „Boh je láska. Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu.“ Miluj teda blížneho a pozoruj v sebe, skadiaľ sa rodí láska k nemu, a uvidíš, nakoľko je možné, Boha.

Začni teda milovať blížneho. „Lám hladnému svoj chlieb, bedára bez prístrešia zaveď do svojho domu, ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj.“

A vieš, čo dosiahneš, keď to budeš robiť? „Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo.“ Tvojím svetlom je tvoj Boh, on je tvojou zornicou, lebo on príde k tebe po noci tohto sveta. On nevychádza ani nezapadá, lebo ostáva navždy.

Keď miluješ blížneho a keď sa staráš o svojho blížneho, konáš cestu. A kam ideš, ak nie k Pánu Bohu; k tomu, ktorého máme milovať celým srdcom, celou dušou a celou mysľou? K Pánovi sme síce ešte neprišli, ale blížneho máme pri sebe. Znášaj teda toho, s ktorým ideš, aby si došiel k tomu, s ktorým túžiš zostať naveky.

sv. Augustín


 

Zdroj obrázku: www.idnes.cz

 

 

 

 

NDg2NTl