Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Bohatstvo Božieho ...
Bohatstvo Božieho života

Účasť na Božej prirodzenosti, ktorú ľudia dostávajú prostredníctvom Kristovej milosti,
má istú podobnosť so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života.
A vskutku, veriacich znovuzrodených krstom
posilňuje sviatosť birmovania a potom sa v Eucharistii živia pokrmom večného života,
takže týmito sviatosťami uvádzania do kresťanského života

dostávajú v čoraz väčšej miere bohatstvo Božieho života

 

KKC

Mjg5MD