Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Úloha krsného otca...
Úloha krstného otca alebo krstnej matky

Aby sa krstná milosť mohla rozvíjať, je dôležitá pomoc rodičov.

To je aj úloha krstného otca alebo krstnej matky, ktorí majú byť presvedčenými veriacimi,
schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstenému,
dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života.

Ich úloha je skutočnou ekleziálnou službou (officium).

Celé cirkevné spoločenstvo nesie časť zodpovednosti za rozvinutie a zachovanie milosti prijatej v krste.

KKC

YjlmZmM