Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Nie je dobre byť ...
Nie je dobre byť človekovi samému

„Tým, že Boh stvoril človeka ako, muža a ženu‘, obdaril rovnakou osobnou dôstojnosťou muža aj ženu.“ „Človek je osoba, a to rovnakou mierou muž i žena: obaja sú totiž stvorení na obraz a podobu osobného Boha.“

Sväté písmo tvrdí, že muž a žena sú stvorení jeden pre druhého: „Nie je dobre byť človekovi samému“ (Gn 2,18). Žena, „telo z jeho tela“ (Gn 2,23), t. j. jemu rovná a veľmi blízka, je mu daná Bohom ako „pomoc“ (Gn 2,18), a tak predstavuje Boha, od ktorého prichádza pomoc.

KKC

MzA3Nj