Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O sviatostiach
O sviatostiach

Kristus, „ktorý sedí po pravici Otca“ a vylieva Ducha Svätého
na svoje telo, ktorým je Cirkev,
pôsobí teraz prostredníctvom sviatostí, ktoré ustanovil na udeľovanie svojej milosti.

Sviatosti sú vnímateľné znaky (slová a úkony) prístupné našej terajšej ľudskej prirodzenosti.
(krst, birmovanie, eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätná vysviacka, manželstvo)

KKC

OTc0ZWEz