Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Láska je zväzkom ...
Láska je zväzkom dokonalosti

Láska oživuje a podnecuje praktizovanie všetkých čností.


Je „zväzkom dokonalosti“ (Kol 3,14), je formou (stvárňujúcim princípom) čností;
spája ich a navzájom ich zoraďuje;
je prameňom a cieľom ich konkrétneho uskutočňovania v kresťanskom živote.

Láska posilňuje a očisťuje našu ľudskú schopnosť milovať.
Povyšuje ju do nadprirodzenej dokonalosti Božej lásky.

  

KKC

                                             Zdroj obrázku: www.postoj.sk

                                         

YTNmYmZk