Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ako sa modlí Ježiš?
Ako sa modlí Ježiš?

Ježiš sa modlí aj za nás, namiesto nás a v náš prospech.

Viera v neho privádza učeníkov k poznaniu Otca, lebo Ježiš je „cesta, pravda a život“ (Jn 14,6).

Viera prináša svoje ovocie v láske: to značí zachovávať jeho slovo, jeho prikázania,

zostávať s ním v Otcovi, ktorý nás v ňom miluje až natoľko, že zostáva v nás.

Kristus  pri modlitbe

L. Záborský : Kristus pro modlitbe

NTRjZjNlY