Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Spravodlivo bude súdiť
Spravodlivo bude súdiť zemekruh

Spravodlivo bude súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.“ Aká je to spravodlivosť a pravda? Zhromaždí svojich vyvolených k sebe na súd, ostatných však oddelí od seba. Lebo jedných postaví napravo, druhých naľavo. Ale čo je spravodlivejšie, čo pravdivejšie, ako aby neočakávali milosrdenstvo od sudcu tí, ktorí nechceli preukazovať milosrdenstvo, kým neprišiel sudca?! Tí však, čo boli ochotní preukazovať milosrdenstvo, budú milosrdne súdení. Lebo im, ako budú stáť napravo, povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od počiatku sveta.“ A pripočíta im skutky milosrdenstva: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a napojili ste ma,“ a tak ďalej.

A tým, čo budú stáť naľavo, čo pripočíta? Že nechceli preukazovať milosrdenstvo. A kam pôjdu? „Odíďte do večného ohňa.“ Táto zlá zvesť spôsobí veľký nárek. Ale čo hovorí iný žalm? „Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti.“ Čo je to tá zlá zvesť? „Odíďte do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!“ Kto sa bude radovať z dobrej zvesti, nebude sa báť zlej zvesti. Toto je spravodlivosť, toto je pravda.

Vari preto, že si ty nespravodlivý, nebude spravodlivý ani sudca? Alebo preto, že si ty luhár, nebude ani pravda pravdivá? Ale ak chceš, aby bol k tebe milosrdný, buď milosrdný, kým nepríde. Odpusť, ak sa niekto niečoho proti tebe dopustil, daj z toho, čím oplývaš. Z čieho dávaš, ak nie z jeho? Keby si dával zo svojho, bola by to štedrosť; keď dávaš z jeho, splácaš dlh. „Lebo čo máš, čo si nedostal?“ Toto sú Bohu najmilšie obety: milosrdenstvo, poníženosť, vyznávanie, pokoj, láska. Prinášajme ich a budeme pokojne očakávať príchod sudcu, ktorý „bude spravodlivo súdiť zemekruh a národy podľa svojej pravdy.

sv. Augustín

OGVlM