Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Slovo v ktorom Boh
Slovo, v ktorom Boh vyslovuje celého seba

Boh všetkými slovami Svätého písma hovorí iba jedno Slovo,
svoje jediné Slovo, v ktorom vyslovuje celého seba

Teda Boží Syn dáva svojej ľudskej prirodzenosti
svoj vlastný spôsob osobného jestvovania v Trojici.


Takto Kristus vo svojej duši, ako aj vo svojom tele ľudsky prejavuje božské správanie Trojice

KKC

                                                                  L. Záborský - Človek pred Najsvätejšou Trojicou

ZjVhZ