Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Duchu Svätom
O Duchu Svätom

Duch Svätý je akoby miazgou Otcovho viniča, ktorý prináša svoje ovocie  na ratolestiach. V liturgii sa uskutočňuje najvnútornejšia spolupráca medzi Duchom Svätým  a Cirkvou.

On, Duch spoločenstva, zostáva ustavične v Cirkvi, a preto je Cirkev veľkou sviatosťou spoločenstva s Bohom zhromažďujúcou roztratené Božie deti. 

Ovocím Ducha v liturgii je spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou a zároveň bratské spoločenstvo. 
                             

                                                                                                                                         KKC

                                                                              Duch Dvätý a Človek ( L. Záborský)

NDZlMmQ2