Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Aby sme zostali v pokoj
Aby sme zostali v Božom pokoji

Z traktátu svätého biskupa a mučeníka Cypriána O modlitbe Pána

 

Aby sme zostali v Božom pokoji, veď sme Božie deti


Pri obetách, ktoré priniesli Ábel a Kain ako prví, Boh nehľadel na ich dary, ale na srdce, a páčil sa mu dar toho, ktorého srdce sa mu páčilo. Tým, že pokojamilovný a spravodlivý Ábel obetoval Bohu v nevinnosti, poučuje aj ostatných, že majú prichádzať s bázňou pred Bohom, s úprimným srdcom, so spravodlivým zákonom, vo svornom pokoji, keď obetujú dar na oltári. Keď takýto obetoval Bohu, zaslúžene sa čoskoro stal aj sám obetným darom Bohu, prvý podstúpil mučeníctvo a slávou svojej krvi uviedol Pánovo umučenie, lebo mal Pánovu spravodlivosť a pokoj. Takých potom Pán aj korunuje a v deň súdu ich Pán vyslobodí.


Kým nesvorný a svárlivec, čo nežije v pokoji s bratmi, ani keby bol zabitý pre Pánovo meno, ako svedčí Apoštol a Sväté písmo, nebude môcť uniknúť obvineniu z rozbroja medzi bratmi, lebo je napísané: „Kto nenávidí svojho brata, je vrah.“ A vrah nemôže prísť do nebeského kráľovstva ani žiť s Bohom. Nemôže byť s Kristom ten, kto napodobňoval radšej Judáša ako Krista.


Zdroj obrázku: www.signaly.cz

MWVjZT