Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O láske
O láske

Zavŕšením všetkých našich činov je láska.
Tam je cieľ: kvôli nemu bežíme; k nemu bežíme;
keď ho dosiahneme, nájdeme odpočinok.“

Láska oživuje a podnecuje praktizovanie všetkých čností.

Láska posilňuje a očisťuje našu ľudskú schopnosť milovať.
Povyšuje ju do nadprirodzenej dokonalosti Božej lásky.

KKC

 

MDkyY