Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Živá voda
Živá voda

Pripomeň si teda, že si dostal duchovný znak,

ducha múdrosti a rozumu,
ducha rady a sily,
ducha poznania a nábožnosti
a ducha svätej bázne, a chráň si, čo si dostal.

Boh Otec ťa označil, Kristus Pán ťa posilnil a vložil ti do srdca Ducha ako závdavok.“
/On je živá voda z nedeľného evanjelia/

KKC

ZWQzOD