Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O ľudskej práci
O ľudskej práci

 

            Ľudská práca  má pôvod bezprostredne v osobách stvorených na Boží obraz a povolaných na to, aby jedny s druhými a pre druhých pokračovali v diele stvorenia tým, že ovládnu zem.   Práca je teda povinnosťou: „Kto nechce pracovať, nech ani neje“ (2Sol 3,10). Práca oslavuje Stvoriteľove dary a schopnosti, ktoré človek dostal.  Môže byť aj vykupiteľská. Keď človek znáša útrapy práce v spojení s Ježišom, remeselníkom z Nazareta a ukrižovaným  na Kalvárii, istým spôsobom spolupracuje s Božím Synom na jeho vykupiteľskom diele. Dokazuje, že je Kristovým učeníkom, keď každodenne nesie kríž v činnosti, na ktorú je povolaný. Práca sa môže stať prostriedkom posväcovania a oživovania pozemských skutočností v Kristovom duchu.

 

                                                                                                                           KKC

 

            „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš .“

                                                                Ján Pavol II

 

OTI4Mj