Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Duch Svätý
Duch Svätý je Kristovým pomazaním

Pretože Duch Svätý je Kristovým pomazaním,

Kristus, Hlava tela, ho rozlieva do svojich údov, aby ich živil, uzdravoval.

Prostredníctvom sviatostí Cirkvi Kristus udeľuje údom svojho tela svojho Svätého Ducha
a Posvätiteľa

 

KKC

L.Záborský - Duch Svätý a Človek 

NzBiZDQ1