Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Očakávanie Mesiáša
Očakávanie Mesiáša

Hľa, ja robím niečo nové“ (Iz 43,19) : začínajú sa črtať dve prorocké línie; 

jedna sa zameriava na očakávanie Mesiáša,  

druhá na zvestovanie nového Ducha. 

Zbiehajú sa v malom „zvyšku“, v ľude chudobných, ktorý v nádeji očakáva „potechu Izraela“ a „vykúpenie Jeruzalema“ (Lk 2,25.38) .

                                                                                                                           KKC

ZmVlOW