Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Kristov život
Kristov život

Celý Kristov život je tajomstvom vykúpenia.

Vykúpenie dostávame predovšetkým skrze krv vyliatu na kríži, ale toto tajomstvo pôsobí v celom Kristovom živote:

už v jeho vtelení, ktorým sa stal chudobným, aby nás obohatil svojou chudobou;

v jeho skrytom živote, ktorý jeho poslušnosťou napráva našu neposlušnosť;

v jeho slove, ktoré očisťuje jeho poslucháčov;

v jeho uzdraveniach a vyháňaniach diablov, ktorými „vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby“ (Mt 8,17);

v jeho zmŕtvychvstaní, ktorým nás ospravodlivuje.


KKC

                                                                                                                L.Záborský - Svetlo neba

                                                  

MDkyZ