Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Robte si priateľov...
Robte si priateľov z nespravodlivej mamony

V Biblii je jeden zaujímavý verš:

Lk 16,9: „A ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.“

Materiálne veci sa nedajú zo života vylúčiť. Musíme v nich žiť, riešiť ich a vlastniť. V kresťanstve si niekedy razia cestu teórie o tom, že materiálne veci sú zlé alebo aspoň menej významné ako tie duchovné. A tak niekedy čakáme, kedy tieto veci skončia a budeme sa môcť venovať "vyšším veciam".

Ako potom nájsť súvis medzi našim životom s Bohom a našim podnikaním, zarábaním peňazí, starostlivosťou o nehnuteľnosti, spravovaním účtov a pod.?

Podľa uvedeného verša si z materiálnych vecí máme "robiť priateľov, aby nás prijali do večnosti." Máme ich teda spravovať tak, aby na súde svedčili " v náš prospech."

Aby tam nemohlo moje auto svedčiť o mojom hriechu, aby nemohli moje peniaze, moja firma svedčiť proti mne, ale aby svedčili v môj prospech.

Branislav Bratko

Zdroj obrázku: www.webnode.sk

MDU4OGE0YW