Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Boh svojho jednorod..
Boh svojho jednorodeného Syna urobil Synom človeka

„Pane, čože je človek, že naň pamätáš a obraciaš k nemu svoje srdce?“ Z toho môže človek vidieť, ako veľmi sa Boh oňho stará; z toho môže poznať, ako Boh o ňom zmýšľa a čo k nemu cíti. Človeče, nepýtaj sa, ako ty trpíš, ale ako trpel on. A z toho, čo pre teba urobil, poznávaj, akým veľkým ťa urobil, aby ti z jeho ľudskej prirodzenosti bola zjavná jeho dobrota. Čím menším sa stal ako človek, tým väčšmi zjavil svoju dobrotu. O koľko biednejším sa stal kvôli mne, o toľko mi má byť drahší. Apoštol hovorí: „Zjavila sa dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom.“ Naozaj veľká a zjavná je Božia dobrota a láska k človeku! A najväčší dôkaz dobroty poskytol vtedy, keď ľudskú prirodzenosť spojil s prirodzenosťou božskou.

sv. opát Bernard

 

 


L.Záborsky : Betlehem ( Zdroj obrázku www.zachej.sk)

MTk2YTN