Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -O víťazstve nad hriech
O víťazstve nad hriechom

Satan alebo diabol a ostatní zlí duchovia sú padlí anjeli, lebo slobodne odmietli slúžiť Bohu a jeho plánu. Ich voľba proti Bohu je definitívna. Pokúšajú sa pridružiť človeka k svojej vzbure proti Bohu.

Hriechom prarodičov diabol získal určitú nadvládu nad človekom, hoci človek zostáva slobodný. Dedičný hriech má za následok „porobu v moci toho, ktorý odvtedy vládol smrťou, čiže diabla“.

„Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (1Jn 3,8). Najzávažnejším z týchto skutkov vzhľadom na následky bolo klamné zvádzanie, ktorým diabol naviedol človeka, aby neposlúchol Boha.

Víťazstvo nad hriechom , ktoré vydobyl Kristus, nám darovalo lepšie dobrá, ako boli tie, ktoré nám odňal hriech: „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť“ ( Rim 5,20).

 

KKC


Zdroj obrázku: www.magnificat.sk

OGY2MjIwYm