Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Tajomstvo Boha
Tajomstvo Boha

Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe.

Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých
ostatných tajomstiev viery
a svetlom, ktoré ich osvetľuje.

„Celé dejiny spásy sú dejinami cesty a spôsobu,
akým sa pravý a jediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý,
zjavuje ľuďom, a keď sa odvrátia od hriechu,

zmieruje a spája ich so sebou.“

 

 KKC

L.Záborský - Svetlo neba

MGU1NWVjM