Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Odpúšťajú sa ti hriechy
Odpúšťajú sa ti hriechy!

  
Jedine Boh odpúšťa hriechy.   Pretože Ježiš je Boží Syn, hovorí  o sebe: „Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ (Mk 2,10).

A túto božskú moc aj vykonáva: „Odpúšťajú sa ti hriechy!“ (Mk 2,5). Ba viac, na základe svojej božskej autority udeľuje túto moc aj ľuďom,   aby ju vykonávali v jeho mene.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     KKC

ZWYxMWV