Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Komu je určené Kristo
Komu je určené Kristovo bohatstvo?

Celé Kristovo bohatstvo „je určené každému človekovi a pre každého je dobrom“. Kristus nežil svoj život pre seba, ale pre nás, a to od svojho vtelenia „pre nás ľudí a pre našu spásu“ až po svoju smrť „za naše hriechy“ (1Kor 15,3) a po svoje zmŕtvychvstanie „pre naše ospravodlivenie“ (Rim 4,25).

 

Ešte aj teraz je naším zástancom u Otca, „lebo žije stále, aby sa… prihováral“ (Hebr 7,25) za nás. So všetkým, čo raz navždy pre nás prežil a pretrpel,  zostáva naveky „za nás“ prítomný „pred Božou tvárou“ (Hebr 9,24)

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                         KKC

 

Autor fotografie : IV

N2MwNjEx