Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív-Kristovo zmŕtvychvstani
Kristovo zmŕtvychvstanie

Kristus svojím zmŕtvychvstaním otvára prístup k novému životu.
Tento nový život je novou účasťou na milosti.

Uskutočňuje adopciu za synov, lebo ľudia sa stávajú Kristovými bratmi,
ako sám Ježiš volá svojich učeníkov po svojom zmŕtvychvstaní:
„Choďte, oznámte mojim bratom“ (Mt 28,10) .
Sú jeho bratmi nie podľa prirodzenosti, ale darom milosti, lebo toto
adoptívne synovstvo zaručuje skutočnú účasť na živote jednorodeného Syna.

Tento život sa naplno zjavil v jeho zmŕtvychvstaní.

KKC

                                        L.Záborský - Vzkriesený Kristus a Mária Magdaléna

N2E3NTg0