Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ja som prvý a ja som
Ja som prvý a ja som posledný

„V skutočnosti sa tajomstvo človeka stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova:“

„Blažený Apoštol [Pavol] dnes spomenul, že dvaja ľudia dali pôvod ľudskému pokoleniu,
totiž Adam a Kristus…
Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim Duchom.
Toho prvého utvoril tento posledný a daroval mu aj dušu, aby žil…
Toto je [druhý] Adam, ktorý vložil svoj obraz do tamtoho prvého, keď ho tvoril.
Preto prijal jeho podobu a vzal si jeho meno, aby sa mu nestratilo to, čo utvoril na svoj obraz.
Prvý Adam, posledný Adam:
ten prvý má počiatok, tento posledný nemá koniec, lebo v skutočnosti tento posledný je prvý,
ako sám hovorí: ,Ja som prvý a ja som posledný.“

 

KKC

 

MGU5ODZlN