Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Nie moja, ale tvoja
Nie moja, ale tvoja vôľa

Ježiš svojou poslušnosťou matke a zákonitému otcovi dokonale zachováva štvrté prikázanie.
Táto poslušnosť je pozemským obrazom jeho synovskej poslušnosti nebeskému Otcovi.


Ježišova každodenná poslušnosť Jozefovi a Márii ohlasovala
a anticipovala poslušnosť vyjadrenú v modlitbe v Getsemanskej záhrade:

„Nie moja, ale tvoja vôľa…“ (Lk 22,42).


Kristova poslušnosť v každodenných okolnostiach skrytého života
bola už začiatkom diela obnovenia toho, čo zničila Adamova neposlušnosť.

 KKC

                                                                  L. Záborský - Kristus pri modlitbe

YzgyZ