Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Boh - Otec
Boh - Otec

Boh je všemohúci Otec.

Jeho otcovstvo a jeho moc sa navzájom objasňujú.
Svoju otcovskú všemohúcnosť prejavuje totiž tým, ako sa stará o to, čo potrebujeme;
ďalej tým, že nás prijíma za adoptívne deti (2Kor 6,18);
a napokon svojím nekonečným milosrdenstvom,
lebo najväčšmi prejavuje svoju moc, keď slobodne odpúšťa hriechy.

Božia všemohúcnosť nie je svojvoľná:
„V Bohu je moc a bytnosť, vôľa a rozum, múdrosť a spravodlivosť to isté,
takže v Božej moci nemôže byť nič, čo by nemohlo byť v jeho spravodlivej vôli a v jeho múdrom rozume.“

 

KKC

                                                                  Zdroj obrázku: www.katolickenoviny.sk

NTMzNTllN