Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív- Naplnenie Otcovej vôle
Naplnenie Otcovej vôle

Otcova vôľa sa raz navždy dokonale splnila v Kristovi a skrze jeho ľudskú vôľu. Ježiš pri svojom príchode na tento svet povedal: „Hľa, prichádzam..., aby som plnil tvoju vôľu, Bože“ (Hebr 10,7).

Iba Ježiš môže povedať: „Ja vždy robím, čo sa páči jemu“ (Jn 8,29).


KKC

 

N2FkZ