Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -Človek poslaný k ľuďom
Človek poslaný k ľuďom

Teda Ježiš Kristus, vtelené Slovo, „človek“ poslaný „k ľuďom“, „hovorí Božie slová“ a uskutočňuje dielo spásy, ktoré mu zveril Otec. Kto jeho vidí, vidí aj Otca. Preto on celou svojou prítomnosťou a zjavom, svojimi slovami, skutkami, znameniami a zázrakmi, no najmä svojou smrťou a slávnym zmŕtvychvstaním a napokon zoslaním Ducha pravdy napĺňa a završuje zjavenie a potvrdzuje ho Božím svedectvom, že je totiž s nami Boh, aby nás vyslobodil z tmy hriechu a smrti a vzkriesil k večnému životu.

Preto kresťanský poriadok spásy, ako nová a definitívna zmluva, nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho Pána Ježiša Krista už nemožno očakávať nijaké verejné zjavenie.


dogmatická konštitúcia Dei Verbum

 

Traja králi - Zdroj obrázku: www.pixabay.com

ZWE1Yj