Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Božie požehnanie v
Božie požehnanie v liturgii

Božie požehnanie sa naplno prejavuje a udeľuje v liturgii Cirkvi:

Otec sa v liturgii uznáva a adoruje ako prameň a cieľ všetkých požehnaní stvorenia a spásy;
vo svojom Slove, ktoré sa pre nás vtelilo, umrelo a vstalo z mŕtvych, zahŕňa nás svojimi požehnaniami
a skrze toto Slovo vlieva do našich sŕdc Dar, ktorý obsahuje všetky dary: Ducha Svätého.

                                                Foto : archív redakcie - Kostol Turzovka Živčák (mozaika Marko Rupnik)

MDkyYzcyM