Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív -Pánovo nanebovstúpenie
Pánovo nanebovstúpenie prehlbuje našu vieru

Z Rečí svätého pápeža Leva Veľkého

(Sermo 2 de Ascensione)

Pánovo nanebovstúpenie prehlbuje našu vieru

Ako sme sa na veľkonočnej slávnosti tešili z Pánovho zmŕtvychvstania, tak teraz je predmetom našej radosti jeho nanebovstúpenie. Veď slávime a pozdravujeme deň, keď bola naša nepatrná prirodzenosť v Kristovi povýšená do spoločenstva s Bohom Otcom nad všetky nebeské zástupy, nad všetky zbory anjelov a nad vznešenosť všetkých mocností. V tomto poriadku Božieho konania má svoj základ a rozvíja sa náš život, aby sa Božia milosť stala tým obdivuhodnejšou, že aj keď sa ľuďom vzalo spred očí to, čo v nich vzbudzovalo posvätnú úctu, ich viera neochabla, nádej nezakolísala a láska neochladla.


Tu je sila veľkých duchov a veľké svetlo veriacich duší: neochvejne veriť v to, čo uniká telesnému zraku, a upierať túžby ta, kam nemožno dovidieť. Ale ako by sa mohla zrodiť v našich srdciach takáto nábožnosť, alebo ako by mohol byť niekto ospravedlnený skrze vieru, keby sa naša spása zakladala iba na tom, čo je prístupné nášmu zraku?!


A tak to, čo bolo na našom Vykupiteľovi viditeľné, prešlo do sviatostí.


Zdroj obrázku : www.greckokatolici.sk

NDZkNG