Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Skrze Ducha máme ...
Skrze Ducha máme účasť na Bohu

Kristus, „ktorý sedí po pravici Otca“ a vylieva Ducha Svätého na svoje telo, ktorým je Cirkev, pôsobí teraz prostredníctvom sviatostí, ktoré ustanovil a udeľovanie svojej milosti. Sviatosti sú vnímateľné znaky (slová a úkony) prístupné našej terajšej ľudskej prirodzenosti. Kristovým pôsobením a mocou Ducha Svätého spôsobujú milosť, ktorú naznačujú (gratiam efficiunt quam significant).

 

            Mocou Ducha Svätého máme účasť na Kristovom umučení tým, že odumierame hriechu, a na jeho zmŕtvychvstaní tým, že sa rodíme pre nový život; sme údmi jeho tela, ktorým je Cirkev, sme ratolesti, zaštepené do viniča, ktorým je on sám.

 

„Skrze Ducha máme účasť na Bohu … Udelením Ducha dostávame účasť na Božej prirodzenosti… Len preto tí, v ktorých prebýva Duch, sú zbožštení.“

                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                         KKC

"Duch Svätý a človek" ( L. Záborský)

 

 

 

 

 

 

 

Mjk1N