Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Mária bola prvá...
Mária bola prvá, ktorá objala Božieho Syna Ježiša

Mária bola prvá, ktorá objala Božieho Syna Ježiša, ktorý sa stal dieťaťom, teraz je prvá vedľa neho v nebeskej sláve.

To, čo slávime, je veľké tajomstvo, predovšetkým tajomstvo nádeje a radosti pre nás všetkých: v Márii vidíme cieľ, ku ktorému kráčajú všetci, ktorí chcú spojiť svoj vlastný život s Ježišovým, ktorí ho chcú nasledovať ako to urobila Mária.

Tento sviatok hovorí teda o našej budúcnosti, hovorí nám, že aj my budeme blízko Ježiša v Božej radosti a vyzýva nás, aby sme mali odvahu, aby sme verili, že sila Kristovho vzkriesenia môže aj v nás pôsobiť a urobiť z nás mužov a ženy, ktorí sa budú každý deň snažiť prežívať vzkriesenie prinášajúc do tmy zla, ktoré je vo svete, svetlo dobra.

 

Benedikt XVI


MmFmMzkxM