Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-O stotníkovi a jeho vie
O stotníkovi a jeho viere

Je to irónia evanjelia, že jediný človek zaznamenaný v evanjeliách, ktorého viera Ježiša prekvapila, bol rímsky vojak. Jediný dôvod toho, že bol v Palestíne, bolo, aby udržal Židov pod tyranskou nadvládou pohana Tiberia.

Ježiša prekvapilo, že pohanský vojak, cudzinec zmluvy, človek, ktorý mal limitované porozumenie Písma videl to, čo len tak málo ľudí, keď sa pozreli na Ježiša: Boží Syn. Zástupy Židov sa na Ježiša pravidelne valili. Židovskí starší o ňom debatovali. No ako Peter v lodi plnej rýb (Lukáš 5:8), stotník pochopil božskú svätosť v Ježišovi a svoju hriešnosť, a vedel, že nie je hoden Ježišovej prítomnosti.

Taktiež porozumel Ježišovej autorite. Zatiaľ čo sa židovskí starší pýtali otázky typu: „Akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc?" (Matúš 21:23), tento cudzinec vedel presne, kým Ježiš bol. Vedel, že Ježiš mal danú autoritu od Otca, aby panoval nad prírodným svetom. Vedel, že na vzdialenosti nezáležalo. Ježiš by mohol rozkázať chorobe, aby zmizla odkiaľkoľvek.

A Ježiš sa divil, že v tomto stotníkovi videl svoje prvé ovocie, ovocie toho, čo prišiel priniesť na tento svet: že „mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve" (Matúš 8:11).

Tento človek, ktorého viera Ježiša ohromila, nebol učeníkom, neurobil žiaden zázrak, nezaložil žiadne spoločenstvo a nemal akademický ani náboženský titul. Jeho duchovné resumé nebolo pôsobivé. Človek s najväčšou vierou v Izraeli bol stotník, ktorý jednoducho vedel, kým Ježiš bol, vedel, čo bol Ježiš schopný urobiť, skromne ho o to poprosil a dôveroval, že dostane to, čo potrebuje. Skutočne veril v Ježiša.

To je stále viera, ktorá Ježiša prekvapuje.

 

Jon Bloom

Zrdoj obrázku : www.chcemviac.com - Rímsky stotník

ZGQyNz