Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - O Panne Márií
O Panne Márii

Na konci tohto poslania Ducha Svätého
sa Mária stáva „Ženou“, novou Evou, „matkou žijúcich“, matkou „úplného Krista“.

Ako taká, zotrvávajúc s Dvanástimi „jednomyseľne… na modlitbách“ (Sk 1,14),

 

je prítomná na úsvite „posledných čias“, ktoré začne
Duch Svätý na turíčne ráno zjavením Cirkvi.

KKC

L. Záborský  - Panna Mária

M2NiY