Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archiv-Kristus nás povolal...
Kristus nás povolal do svojho kráľovstva a slávy

Oslavujem Ježiša Krista, Boha, ktorý vás urobil takými múdrymi. Zbadal som, akí ste dokonalí v neochvejnej viere, akoby ste boli s telom i dušou klincami pribití na kríž Pána Ježiša Krista, ako ste skrze Kristovu krv ustálení v láske, ako plnou a pevnou vierou veríte v nášho Pána, že naozaj pochádza „podľa tela z Dávidovho rodu“, že je podľa Božej vôle a moci Božím Synom, že sa naozaj narodil z Panny, že ho Ján pokrstil, „aby splnil všetko, čo je spravodlivé“, a že bol naozaj za vlády Poncia Piláta a tetrarchu Herodesa klincami za nás pribitý v tele (my sme ovocím jeho božsky požehnaného umučenia), aby svojím zmŕtvychvstaním naveky vztýčil zástavu pre svojich svätých a veriacich tak u Židov, ako u pohanov, v jedinom tele svojej Cirkvi.

Lebo toto všetko vytrpel pre nás, aby sme dosiahli spásu. A naozaj trpel, ako sa naozaj aj sám vzkriesil.

Ja viem, že aj po zmŕtvychvstaní bol v tele, a verím, že ešte aj teraz je v tele. A keď prišiel k Petrovi a jeho spoločníkom, povedal im: „Chyťte ma, dotknite sa ma a presvedčte sa, že nie som duchovný prízrak.“ A hneď sa ho dotkli a uverili, že má telo aj dušu. Preto pohrdli aj smrťou a stali sa víťazmi nad smrťou. Po zmŕtvychvstaní s nimi jedol a pil ako telesná bytosť, hoci duchovne bol spojený s Otcom.

Toto vám pripomínam, milovaní, hoci viem, že zmýšľate takisto.

 


svätý Ignác Antiochijský


Sv Ignác Antiochijský - zdroj obrázku: www.revue.theofil.cz

NmZmM2