Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Menu


» Archív - Ježiš nás miloval
Ježiš nás miloval až do krajnosti

Keďže si Ježiš vo svojom ľudskom srdci osvojil Otcovu lásku k ľuďom,
„miloval ich do krajnosti“ (Jn 13,1), lebo „nik nemá väčšiu lásku
ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15,13).
Takto sa v jeho utrpení a smrti stala jeho ľudská prirodzenosť
slobodným a dokonalým nástrojom jeho božskej lásky, ktorá chce spásu ľudí.

 

KKC

                                                L.Záborský - Kristus pri modlitbe

M2Q0YmU2M