Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Sväté omše
Sväté omše
Sväté omše
27.máj  2024   -  02.jún  2024

Y2U1Y