Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Základné informácie o farnosti

Rímskokatolícky farský úrad

Nová Ves nad Váhom

916 31 Nová Ves nad Váhom č.158

 

Správca farnosti :

ThLic.  Ing. Mgr. Dušan Nemec

Telefón : 032 / 77 98 106

Číslo farského bankového účtu: 

SK59 0900 0000 0000 4169 3130

SWIFT ku bankovému účtu: GIBASKBX

 **************************************

Modlitba za synodu

Sme tu pred Tebou, Duch Svätý:
zišli sme sa v Tvojom mene.
Ty si náš pravý radca.
Príď k nám,
stoj pri nás,
vstúp do našich sŕdc.
Pouč nás, kam máme ísť,
a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať.
Nedovoľ, aby sme my, slabí a hriešni,
spôsobili neporiadok.
Nech nás nezvedie nevedomosť.
Daj nám dar rozlišovania,
nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom
a falošným ľudským ohľadom.
Veď nás k jednote,
aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti,
ale napredovali na púti do večného života.
O to prosíme Teba,
ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
na veky vekov.
Amen.

MmY5NT