Farnosť Nová Ves nad Váhom     

Základné informácie o farnosti

Rímskokatolícky farský úrad

Nová Ves nad Váhom

916 31 Nová Ves nad Váhom č.158

 

Správca farnosti :

ThLic.  Ing. Mgr. Dušan Nemec

Telefón : 032 / 77 98 106

Mobil: 0944 302 117

ZTViZDE